The Green Door Baldwin – 9116 South Michigan 37 Baldwin, Michigan US 49304