High Profile Buchanan – 804 E. Front Street Buchanan, Michigan US 49107